Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Mediterranean Professional Studies

Γίνε επιτυχημένος executive από τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη

H διαρκής ανανέωση των προσωπικών δεξιοτήτων του εργαζόμενου και η συνεχής εκπαίδευση του νέο-εισερχόμενου στην αγορά εργασίας, αποτελούν ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση όσο και για σταθερή ανέλιξη.
Με  πρόσφατα ανανεωμένη ύλη στα πιστοποιημένα προγράμματα του από το φορέα Pearson (Pearson Assured) - τον μεγαλύτερο φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη - το Mediterranean Professional Studies παρέχει μεταπτυχιακού επιπέδου προγράμματα  επαγγελματικής εξειδίκευσης (Executive Diplomas) σε νευραλγικούς και συγχρόνως  περιζήτητους τομείς όπως:

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Marketing 
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-management
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-marketing-pr
Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-hrm
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-banking
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-health-management
Εξαγωγές και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-small-and-medium-business-management
Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών  
http://www.medcollege.edu.gr/executive-diplomas/executive-diploma-in-sports-management
Τουριστική Διοίκηση 
http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-foithtes/mps/tourismos-nautilia/international-hotel-tourism-management
Ναυτιλία 
http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-foithtes/mps/tourismos-nautilia/shipping
Logistics 
http://www.medcollege.edu.gr/ypopshfioi-foithtes/mps/tourismos-nautilia/logistics
Το περιεχόμενο των μαθημάτων  ανανεώνεται συνεχώς ώστε να ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες εξελίξεις κάθε κλάδου. Η διδασκαλία γίνεται με άξονα  τη σύνδεση θεωρίας με την πράξη και στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσα από μελέτες περιπτώσεων (case studies) και ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα.  Αξίζει να αναφερθεί ότι κοινός άξονας των Executive Diplomas όλων των ειδικοτήτων είναι το νέο μάθημα «Προσωπική Ανάπτυξη και Ηγεσία Ομάδας», που περιλαμβάνει μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων – όπως παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις και ομαδικές δραστηριότητες – που στόχο έχουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών σε κάθε κλάδο.
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από καταξιωμένα στελέχη με πολυετή ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία.  Για την παρακολούθησή τους, προσφέρεται η δυνατότητα ευέλικτης φοίτησης – απογεύματα ή Σάββατα – για κατοίκους περιφέρειας και άτομα με χρονικούς περιορισμούς (εργαζόμενους).
Το Mediterranean Professional Studies (MPS) αποτελεί φυσική συνέχεια του Mediterranean College. Λειτουργεί με βάση την ελληνική νομοθεσία (Ν 4093/2012) ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 και προσφέρει σύγχρονα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών στους κλάδους της Συμβουλευτικής, Ψυχολογίας, Ειδικής Αγωγής, Λογοθεραπείας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουρισμού – Ναυτιλίας, Πληροφορικής και Μηχανικής.
Σε συνεργασία με φορείς πιστοποίησης, όπως το Pearson, το NCFE, η CISCO, η TUV, η Microsoft και η ISON Psychometrica, το Mediterranean Professional Studies (MPS) προσφέρει Advanced Professional Diplomas (μεταπτυχιακές πιστοποιήσεις), Professional Diplomas (επαγγελματικές εξειδικεύσεις), Higher National Diplomas (HNDs), Executive Diplomas και Professional Certificates (επαγγελματικά σεμινάρια), διάρκειας από λίγες ώρες έως δύο έτη. Οι προαναφερθείσες συνεργασίες προσδίδουν αξιοπιστία και κύρος στα προγράμματα  του MPS, αλλά και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και έρευνας στους σπουδαστές του.