Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Mediterranean College: Μεγάλη άνοδο για το Πανεπιστήμιο του Derby στον Οδηγό Πανεπιστημίων του Guardian


Το Πανεπιστήμιο του Derby, με το οποίο το Mediterranean College έχει συνάψει μιας στρατηγικής σημασίας συνεργασία franchise, είναι ένα από τα βρετανικά ιδρύματα που σημείωσαν την υψηλότερη άνοδο στον Οδηγό Πανεπιστημιακών Σπουδών 2013 που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Guardian στις 22 Μαΐου 2012.
Το University of Derby, UK κατέχει πλέον την 70η θέση στον Οδηγό Πανεπιστημιακών Σπουδών 2013. Η συγκεκριμένη θέση κατατάσσει στη Μ. Βρετανία το Πανεπιστήμιο του Derby ως το πέμπτο ίδρυμα που σημείωσε την υψηλότερη άνοδο προσπερνώντας τα γειτονικά πανεπιστήμια Nottingham, Trent και De Montfort University.

Για το Mediterranean College, οι καλές επιδόσεις του University of Derby, αποτελούν   την καλύτερη δικαίωση του έργου του, του προσανατολισμού του στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και στην ικανοποίηση των φοιτητών του, καθώς και ένα ακόμη ισχυρό συγκριτικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον χώρο της μεταλυκειακής εκπαίδευσης.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το  University of Derby, κατέκτησε την 70η θέση σε έναν από τους πλέον απαιτητικούς Οδηγούς Πανεπιστημιακών Σπουδών, όπως αυτός του Guardian, γεγονός που επιβραβεύει με τον καλύτερο τρόπο το ακαδημαϊκό έργο που  επιτελείτε.
Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι το University Of Derby πέτυχε να ανταποκριθεί επαρκώς  στα οκτώ ποιοτικά μέτρα που χρησιμοποίησε ο Guardian, γεγονός που δίνει έμφαση στη συνεχόμενη εξέλιξη και πρόοδο του πανεπιστημίου, με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό ότι πέρα από τη γενική παρουσίαση των κατατάξεων, ο Οδηγός Πανεπιστημίων του Guardian βαθμολογεί τα πανεπιστήμια και ανά ειδικότητα όπου πάλι παρουσιάζονται εντυπωσιακά αποτελέσματα για το University of Derby.Για περισσότερες πληροφορίες: Mediterranean College, Aθήνα:  Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899600, Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9, τηλ.: 2310 287 779 , www.medcollege.edu.gr

To Mediterranean College στα Social Media: