Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Mediterranean College|Διοργάνωση Ανοικτής Συζήτησης – Παρουσίασης με θέμα: «Mobile Computing: Δράσεις και Εργαλεία»