Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Αποτελέσματα 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Διδασκαλίας και Μάθησης

«THE 2nd ANNUAL LEARNING & TEACHING CONFERENCE»

Με ιδιαίτερη επιτυχία και τη συμμετοχή δεκάδων Καθηγητών,  ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 2ου Ετήσιου Συνεδρίου Διδασκαλίας και Μάθησης, που διοργάνωσε το Mediterranean College. Σκοπός  του Συνεδρίου ήταν η ενημέρωση του ακαδημαϊκού προσωπικού του, σε σύγχρονες εφαρμογές και εξελίξεις στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία, η διάχυση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ του ακαδημαϊκού προσωπικού και η βελτίωση της συμβολής και της απόδοσης των καθηγητών σε σχέση με τους διατυπωμένους στόχους του Κολεγίου και των συνεργαζόμενων με αυτό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και εκπαιδευτικών οργανισμών. Το 2ο Ετήσιο Συνέδριο Διδασκαλίας και Μάθησης απευθυνόταν πρωτίστως στους καθηγητές του Mediterranean College, συντονιστές Σχολών, ακαδημαϊκούς και διοικητικούς υπεύθυνους προγραμμάτων, αλλά και στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε μια  σειρά σεμιναρίων και workshops που περιελάμβαναν ένα ευρύ φάσμα επίκαιρων θεμάτων, τα οποία οι καθηγητές όλων των πανεπιστημιακών προγραμμάτων καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να φέρουν εις πέρας επιτυχώς το έργο τους καθώς και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων όπως βιωματικά και διαδραστικά  σεμινάρια και role – plays.
Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Mediterranean College. Οι εργασίες του Συνεδρίου, στην Ενότητα Ι: «EMPLOYABILITY: ENHANCING STUDENT EXPERIENCE & POSSIBILITIES», ξεκίνησαν με την πραγματοποίηση του 1ου Workshop, με θέμα: «Σύγχρονα Υπολογιστικά Μαντεία για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας, Εισηγητής: Δρ. Νικόλαος Μαρκάτος, π. Πρύτανης ΕΜΠ, επικεφαλής ΚΕΤΑΚ.
Στην ίδια ενότητα οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με το 2ου Workshop με θέμα: «Like, Follow, Share, Blog. Social Media: Εκπαιδευτικό ή Επαγγελματικό Εργαλείο;», Εισηγητές: κα Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, και κος Δημήτρης Βασιλάκης. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει τους δύο ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν τα Social Media στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας: το ρόλο του εκπαιδευτικού εργαλείου και το ρόλο του μέσου για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και την επαγγελματική αποκατάσταση των φοιτητών.
Στο 3ο Workshop: «Διδακτική Μέθοδος Project: Ανεξάρτητη μάθηση κι ενίσχυση απασχολησιμότητας», Εισηγήτρια: κα Νόνικα Στάμου, παρουσιάστηκε η διδακτική μέθοδος Project  και τα βασικά της πλεονεκτήματα που είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης μάθησης και η βελτίωση της απασχολησιμότητας  των φοιτητών.
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με τις εισηγήσεις της 2ης Ενότητας: «IMPROVING STUDENT LEARNING EXPERIENCE». Στο 1ο  Workshop της ενότητας: «Μελετώντας και γράφοντας κριτικά: Ακαδημαϊκές απαιτήσεις σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης», ο κος Δημήτρης Κόγκας, ανάδειξε τη σημασία της κριτικής σκέψης και την ουσιαστική εμπλοκή με το υλικό σε βαθύτερο επίπεδο.
Ακολούθησε το Workshop: «Δάσκαλος, Μέντορας, Σύμβουλος: οι διαφορετικοί ρόλοι στη διδασκαλία» με εισηγητές την Δρ. Ευαγγελία Μαραγκού, την Δρ. Πηνελόπη Λουκά, και τη Δρ. Αγγελική Παπαγγελή. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν οι καθηγητές να αντιληφθούν τους διαφορετικούς ρόλους που υιοθετούν είτε εκούσια είτε ακούσια, όπως οι ρόλοι του Lecture, του Tutor, του Coach, του επαγγελματία που αποτελεί πρότυπο για το φοιτητή, του μέντορα. Μέσα από την παρουσίαση, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συλλογιστούν αυτούς τους ρόλους , τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις διπλές σχέσεις.
Στο Workshop : «Συνεργατικές & Ανταγωνιστικές Στρατηγικές στη Μάθηση» που ακολούθησε, Εισηγητές: κα Δανάη Παναγιώτου, και κα Ακριβή Παπαδημητρίου, διερευνήθηκαν η αποτελεσματικότητας της συνεργατικής μάθησης, καθώς και οι δυνατότητας που προσφέρουν η βιωματική διδασκαλία, οι  συνεργατικές δραστηριότητες αλλά και η μέθοδος του ανταγωνιστικού κινήτρου. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν πως μπορούν να βελτιώσουν τη διδακτική τους προσέγγιση μέσα από τη σύνθεση συνεργατικών τεχνικών αλλά και στρατηγικών που προωθούν τον συναγωνισμό, την άμιλλα και την ατομικότητα.
Οι εργασίες της 2ης Ενότητας του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με το Workshop: «Η διαμόρφωση του Μαθησιακού Συμβολαίου στην πράξη: Τεχνικές για μια επιτυχημένη εναρκτήρια συνάντηση», με εισηγητή τον κο Σπύρο Κοττώρη.  Σκοπός του σεμιναρίου ήταν να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τους στόχους και τη διεργασία της εναρκτήριας συνάντησης, να εξοικειωθούν με τις τεχνικές γνωριμίες των ομάδων και να γνωρίσουν τα βήματα που ακολουθεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους για τη σύνταξη του μαθησιακού συμβολαίου.
Οι εργασίες του Συνεδρίου συνεχίστηκαν με τις παρουσιάσεις της 3ης Ενότητας με θέμα: «EXPLORING ACADEMIC EXPECTATIONS: CHALLENGES, CONFLICTS & DEVELOPMENT».                            Στο Workshop «Bringing the Pieces Together: Educational Logistics in a collaborative arrangement. A Role Play» της παραπάνω ενότητας, παρουσιάστηκε η πολυπλοκότητα μιας συνεργασίας τύπου franchise, όπου το εκπαιδευτικό έργο που περατώνεται μέσα από εκατοντάδες ανθρώπους,   τοποθετεί συχνά τον καθηγητή στο μάτι του κυκλώνα. Το συγκεκριμένο δρώμενο, μέσα από μια διασκεδαστική θεατρική αναπαράσταση των επικοινωνιακών και άλλων ζητημάτων που καθημερινά αντιμετωπίζει ένας καθηγητής, κατέδειξε τρόπους που, αφενός ενισχύουν την αποτελεσματικότητά του, αφετέρου βοηθούν ώστε να λαμβάνει ένα προσωπικό αίσθημα ικανοποίησης για το έργο που επιτελεί.
Οι εργασίες της 3η Ενότητας  του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με το Workshop: «50’ Αφοσίωσης», με Εισηγητή τον κο Σταύρο Καμμά, ο οποίος αναφέρθηκε  διεξοδικά στα συστήματα αξιολόγησης της διδασκαλίας,  τους στόχους και την ύπαρξη ενός συστήματος ανταμοιβής της αφοσίωσης με επιβράβευση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων  σε τέσσερεις ενότητες (ως προς τους εκπαιδευόμενους, ως προς το μαθησιακό περιεχόμενο, ως προς τους συναδέλφους και τον οργανισμό, ως προς τις μη διδακτικές αρμοδιότητες).

Κατά κοινή ομολογία όλων των συμμετεχόντων, το 2ο Συνέδριο Διδασκαλίας και Μάθησης, παρουσίασε με επιτυχία όλες τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα σημαντικές πτυχές  της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της μάθησης, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής, ευρηματικά role-plays και διαδραστικά workshops.Σε όλους τους συμμετέχοντες δόθηκε Φάκελος Συνεδρίου, εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Mediterranean College, Aθήνα:  Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, τηλ.: 210 8899600, Θεσσαλονίκη: Βαλαωρίτου 9 – τηλ.: 2310 287779, www.medcollege.edu.gr