Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Mediterranean College|Ενάρξεις και Λειτουργία Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ακαδημαϊκού έτους 2011-2012

Οι Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Mediterranean College, ανακοινώνουν την έναρξη και λειτουργία των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, που υλοποιούνται σε συνεργασία με το University of Derby, UK:
1. MBA - «Master of Business Administration», Διάρκεια: δύο έτη parttime, Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική.
2.«MSc Marketing», Διάρκεια: δύο έτη part- time, ένα έτος full-time, Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική
3. «ΜSc Marketing and Advertising», Διάρκεια: δύο έτη part- time, ένα έτος full-time,  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική.
4. «MSc Management», Διάρκεια: δύο έτη part- time, ένα έτος full-time, Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική.

«MSc Computer Networks», Διάρκεια: δύο έτη part- time, ένα έτος full-time,  Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική.

1. «ΜSc Integrative Counselling and Psychotherapy», (Συνθετική Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία), Διάρκεια: δύο έτη part time, Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική.
2. «MSc Cognitive Behavioural Psychotherapy», (Γνωστική/ Συμπεριφορική Θεραπεία), Διάρκεια: δύο έτη part-time, Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Mediterranean College, τηλ. 210 8899600, ή να επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο του κολεγίου  www.medcollege.edu.gr   στην ενότητα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.