Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Σημαντική συνεργασία με Νηογνώμονα DNV GL

Το Mediterranean Professional Studies, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Mediterranean College, στo πλαίσιο της διασύνδεσης του με τις απαιτήσεις της ναυτιλιακής αγοράς, προχωράει σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Νηογνώμονα DNV GL και την ναυτιλιακή ακαδημία του.

Η συνεργασία αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των σπουδαστών του Κολλεγίου, στο Executive Diploma in Shipping, ως internal auditors πάνω στους κώδικες ISM (International Safety Management), ISPS (International Ship and Port Facility Security) και MLC (Maritime Labor Convention). Η πιστοποίηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει ιδανικά την επιμόρφωση των σπουδαστών με μια εξειδίκευση που ζητάει η αγορά της ναυτιλίας.

Το Executive Diploma in Shipping είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης που έχει ως στόχο να καταρτίσει και να εκπαιδεύσει φιλόδοξα, δυναμικά στελέχη επιχειρήσεων στη θεωρία και τα πεδία της Διοίκησης Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και της Ναυτιλίας γενικότερα. Καλύπτει όλες τις βασικές περιοχές του Shipping, από θέματα λιμένων και μεταφορών μέχρι ναυτασφαλίσεις και συναλλαγές, προσφέροντας στους εκπαιδευόμενους εξειδικευμένες, στοχευμένες, εφαρμόσιμες γνώσεις και δεξιότητες, προκειμένου να ανελιχθούν και να καταλάβουν θέσεις ευθύνης στη σύγχρονη αγορά εργασίας.