Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Συνεργασία Mediterranean College με το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας My Future Career.Στο πλαίσιο του Employability Scheme

Το Mediterranean College ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με το Κέντρο Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας My Future Career, με στόχο την επέκταση των υπηρεσιών επαγγελματικής υποστήριξης που προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του.
Πιο συγκεκριμένα, το Mediterranean College με την υποστήριξη της My Future Career θα προσφέρει στο εξής τις παρακάτω υπηρεσίες στους φοιτητές και αποφοίτους όλων των Σχολών του: σεμινάρια και workshops για την ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, τεστ αξιολόγησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων με την παροχή πλήρους ατομικού προφίλ ανάπτυξης και εξέλιξης της προσωπικότητας, ατομικά ραντεβού με εξειδικευμένους συμβούλους για διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών και επαγγελματικό προσανατολισμό, καθώς και προσομοιώσεις συνεντεύξεων με στόχο την καλύτερη προετοιμασία για μια επιτυχή συνέντευξη εργασίας.


Οι νέες προσφερόμενες υπηρεσίες εντάσσονται στις δράσεις του Σχεδίου Απασχολησιμότητας  του Mediterranean College (MC Employability Scheme), που έχει αναπτύξει το Κολέγιο από τις αρχές του 2012. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων προγραμμάτων και υπηρεσιών του και την διοργάνωση καινοτόμων δράσεων, που στοχεύουν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και να τους προετοιμάσουν για την απαιτητική αγορά εργασίας.

Ως αρωγός αυτής της προσπάθειας, επιλέχθηκε η εταιρία My Future Career, η οποία ιδρύθηκε από εξειδικευμένους επιστήμονες  και έμπειρους επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και των Ανθρωπίνων Πόρων.  Στόχος της είναι η παροχή πλήρους υποστήριξης για σωστό και έγκυρο επαγγελματικό προσανατολισμό, σαφή προσδιορισμό επαγγελματικής ταυτότητας και ολοκληρωμένη προετοιμασία για επαγγελματική αποκατάσταση στην αγορά εργασίας.
Περισσότερες Πληροφορίες:  Mediterranean College, Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, Αθήνα, τηλ.: 210 8899 600, info@medcollege.edu.gr   , www.medcollege.edu.gr , www.mc-employability.gr   & My Future Career, Ιασωνίδου 51, Ελληνικό, Αθήνα
τηλ.: 210 9606 780, info@myfuture.com.gr  , www.myfuture.com.gr