Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Εκπαιδευτική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»!
Οι εκδηλώσεις του 7ου Employability Week, ολοκληρώθηκαν με την εκπαιδευτική επίσκεψη που διοργάνωσε η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College την Παρασκευή 04.12.2015, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», στην περιοχή «Άσπρα Σπίτια» του Νομού Βοιωτίας. Συντονιστής της επίσκεψης ήταν ο κ. Στέλιος Πανούτσος, Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της Σχολής Μηχανικών του Mediterranean College.
Κατά την τρίωρη εκπαιδευτική επίσκεψη οι σπουδαστές της Σχολής Μηχανικών  ενημερώθηκαν σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρίας, τον όγκο εργασιών αυτής και την συμβολή της στην Ελληνική οικονομία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις διαδικασίες παραγωγής της Αλουμίνας και του Αλουμινίου, ενώ δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με την  κατάρτιση των εργαζομένων της επιχείρησης, με έμφαση στους Μηχανικούς. 
Οι φοιτητές ενημερώθηκαν για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας και στη συνέχεια περιηγήθηκαν εντός των εγκαταστάσεων της εταιρίας και ιδίως εντός του κεντρικού μηχανουργείου, όπου οι τεχνικοί και μηχανικοί της εταιρίας τους ενημέρωσαν σχετικά με τον εξοπλισμό του εργοστασίου και τις μηχανουργικές κατεργασίες που λαμβάνουν χώρα, στο πλαίσιο εργασιών συντήρησης του εξοπλισμού της βιομηχανίας. 
Καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης υπήρχε συνεχής ενημέρωση από το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της επιχείρησης για τεχνικά θέματα αλλά και θέματα σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση σε θέσεις της εταιρίας.
Οι φοιτητές παρακολούθησαν με προσοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον την όλη διαδικασία, διατυπώνοντας σχετικές ερωτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια της επίσκεψης.
Σκοπός όλων των δράσεων που εντάσσονται στο Employability Week είναι να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των φοιτητών και αποφοίτων του Mediterranean College και να τους προετοιμάσουν για την είσοδό τους στη σύγχρονη απαιτητική αγορά εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υπόλοιπες δράσεις απασχολησιμότητας του Mediterranean College, μπορείτε να ενημερωθείτε στο www.mc-employability.gr

Mediterranean College:

·         Aθήνα:  Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, τηλ.: 210 8899600
·         Θεσσαλονίκη: Εγνατία 2-4, τηλ.: 2310 287779