Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Mediterranean College: Πασχαλινό Bazaar υπέρ της W.I.N. HELLAS


Οι φοιτητές των Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Mediterranean College, υποστηρίζουν και πρωτοστατούν στο  Πασχαλινό Φιλανθρωπικό Bazaar που διοργανώνει το Mediterranean College στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων. Στόχος της φετινής διοργάνωσης είναι η ενίσχυση  των σκοπών της W.I.N. HELLAS.

Η W.I.N. HELLAS ( www.winhellas.gr ) δραστηριοποιείται στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας κατά των γυναικών. Σκοπός της είναι να προσφέρει κάθε είδους βοήθεια για την προστασία, θεραπεία και ενδυνάμωση γυναικών που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση, στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό τους περιβάλλον. Παράλληλα, η W.I.N. HELLAS βοηθάει τις γυναίκες που
χρειάζονται φιλοξενία σε ξενώνες και νομική καθοδήγηση φέρνοντάς τις σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και υποστηρικτικές δομές.

To Πασχαλινό Bazaar θα πραγματοποιηθεί από Δευτέρα 22 Απριλίου,  έως Τετάρτη 24 Απριλίου, ώρα 12:00 – 19:00 στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College στην Αθήνα (Ground Floor, Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα).

Το φετινό Πασχαλινό Bazaar, μια πρωτοβουλία του Mediterranean College,  πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Xinis Education Festival 2013. Η δράση είναι ανοικτή στο κοινό και η  συμμετοχή όλων απαραίτητη, για την επίτευξη του κοινωνικού σκοπού της διοργάνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Mediterranean College, Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, Αθήνα , αρμόδια κα Ν. Σωτηροπούλου, τηλ. 210 8899 653, www.medcollege.edu.gr.